Observaties
Quantum fysica stelt dat de waarnemer de uitkomst beďnvloed van hetgeen hij of zij waarneemt. Sjamanen zeggen dat het mogelijk is te zien wat je beschrijft, in plaats van te beschrijven wat je ziet.
In de wereld waarin wij leven blijkt niets te zijn zoals het lijkt te zijn.

Mijn opmerkelijke en 'out-of-the-box' observaties met betrekking tot graancirkels en geometrie, Gotische Kathedralen en de Grote Piramide, sjamanisme en krachtplaatsen, en observaties in het quantum veld van wetenschap, heeft mijn perceptie van de werkelijkheid blijvend gewijzigd.
Remote viewing, shamanic seeing en metaTracking, hebben mij hierbij telkens weer enorm geholpen.

Ik kan rustig stellen dat ik ieder dag met nieuwere ogen zie en met nieuwere oren hoor.

Artikelen en publicaties
De afgelopen jaren heb ik vele artikelen geschreven voor talloze magazines, kranten, etc. De komende tijd zal ik stukje bij beetje deze publicaties ook op mijn website plaatsen.

Het Ripple Effect
Het Temmen der Draken
Doorway to the Otherworld

Extended Sensing, Shamanic seeing en MetaTracking
Extended sensing, remote viewing, shamanic seeing, dowsing, tracking, metatracking. Het zijn allemaal mentale processen die het bewuste helpen direct toegang te krijgen tot het onbewuste. Het idee is dat we veel onbewust weten, maar dat we moeite hebben er ons bewust van te worden. Bovengenoemde mentale processen brengen die informatie (die verborgen ligt in het onbewuste) op geheel eigen wijze naar de oppervlakte en vertalen deze naar herkenbare en hanteerbare vormen. Het tilt de bewuste geest naar niveaus waar deze toegang krijgt tot intuďties en subtiele en onbewuste waarnemingen.
De connectie tussen remote viewing en shamanic seeing is uiterst interessant. De term 'sjamaan' vindt zijn oorsprong bij het Tungus volk van Siberie en betekent 'hij die in het duister ziet'. Gebruik makend van technieken als 'journeying', reist de sjamaan buiten het ruimte-tijd continuüm, op zoek naar informatie.
De combinatie van de twee, Remote Viewing en Shamanic seeing, genereert een instrument van immense kracht, die 'viewing' en 'seeing' op een geheel nieuw nivo brengt. Het gaat veel verder dan 'zien wat er in een gesloten envelop zit' of 'een plek op Aarde te zien waar je nog nooit bent geweest'.
Het wordt metaTracking genoemd en het is dit machtige instrument dat mij ontelbare malen heeft geholpen antwoorden te vinden op de talloze vragen die zich tijdens mijn vele avonturen aandienden.

.
Wie observeert wie?
Vanaf mijn eerste kennismaking met graancirkels werd ik diep door het fenomeen geraakt. Pas veel later besefte ik dat het fenomeen graancirkels het perfecte voorbeeld is van een mysterie dat ieder aspect weerspiegelt van diegene die het bestudeert.
Dit blijkt onder andere uit mijn initiële verbijstering over graancirkels. De vele vragen die ik had. De staat van verwondering waarin ik verkeerde. Daarna kwam er een periode waarin ik de drang voelde te analyseren, alles uit elkaar te nemen, binnenstebuiten te keren. Gevolgd door een fase in mijn leven dat ik wilde dat de wereld kennis nam van graancirkels. Ik werd een graancirkel-leraar. Daarna, jaren later, groeide er een innerlijk besef dat het mysterie veel groter is dan ik me tot dan toe realiseerde en dat ik slechts een eerste laagje heb afgepeld.
Alle stadia - verwonderen, analyseren, onderwijzen, innerlijk weten - vertellen weinig over het fenomeen, maar veel over mij. Terwijl ik door de verschillende fasen ging, veranderde het fenomeen op geen enkele wijze.
Het spiegelde slechts de staat waarin ik verkeerde. Op een bepaalde manier observeerde ik mezelf!

vroegere reflecties
Mijn vroegere werk is doordrenkt met verwondering (zie de DVD ‘What on Earth is Going On?’) en analyses (zie mijn boek ‘Crop Circle Geometry and Reconstructions’).
- mijn vroegere graancirkel geometrie
- mijn vroegere graancirkel reconstructies

latere reflecties
Mijn latere werk is hoofdzakelijk gepubliceerd op mijn website Crop Circles and More.
De artikelen zijn te vinden onder de kopjes Geometrie en Gedachten.
Je zult ontdekken dat het plaatje vele malen groter is dan alleen graancirkels. Je zult de intrigerende intersectie en versmelting van wetenschap en spiritualiteit ervaren. Het punt waar Hemel en Aarde elkaar ontmoeten en elkaar de hand schudden. Uiteindelijk is er geen verschil tussen graancirkels, de Gothische Kathedralen en de Grote Pyramide. Tussen de oude kennis van de Wisdom Keepers van Zuid Amerika en de nieuwe kennis van de kwantum fysica. Ze dienen allemaal hetzelfde doel. Het zijn deuren die toegang geven tot een dieper begrijpen, tot innerlijk weten, tot gnosis. Mijn artikelen weerspiegelen dit op meerdere niveaus.
Neem bijvoorbeeld de landschaps geometrie rondom Avebury, Wiltshire, Engeland. De connectie met de Grote Piramide en de connectie met CERN in Geneve. Of de Secret and Sacred Architecture die ik bloot legde. En wat te denken van het verband tussen Squaring the Circle en de Mayas. En de intrigerende ontdekkingen die ik deed met betrekking tot Stonehenge en Silbury Hill. Of mijn observaties met betrekking tot de Key of Life.
En mijn studie naar de Steen der Wijzen heeft tot een aantal intrigerende ontdekkingen geleid.

Veel van het hierboven genoemde staat beschreven in mijn 'Dagboek van een Tijdreiziger'.

En dan is er natuurlijk nog mijn mind teasing thriller Sophia's Ei.
Een fascinerend, op Gnostische inzichten gebaseerd, spannend verhaal, waarin de vraag of God bestaat en wat we vervolgens met het antwoord kunnen of moeten doen, centraal staat .
 
fotografische reflecties
Binnen de wetenschap van Complexe Systemen kent men een plaats die de 'edge of chaos' (grens van chaos) wordt genoemd. Dit is de plek, deze 'grens van chaos', waar vandaan ik mijn foto's neem. Deze 'grens van chaos' is het magische punt waar ik creativiteit, inspiratie en verwondering oprol, opkrul en verpak in een foto. Op deze plek word ik één met mijn camera en met het te fotograferen onderwerp.  Het is het punt tussen het gemanifesteerde en het nog niet gemanifesteerde. Het punt tussen het permanente en het vergankelijke. Het is op deze grens van chaos dat ik de beelden van het gemanifesteerde zie en de geluiden van het niet-gemanifesteerde hoor. En andersom.
Deze essentie van het tijdloze leg ik vast in mijn foto's.

Ik nodig je uit buiten de tijd te stappen en mijn impressies, die vastgelegd zij op de grens van chaos, te absorberen. Bijvoorbeeld mijn intrigerende en zeer krachtige graancirkel foto's.

Deze foto's zijn ook te koop. Zie Produkten

terug naar boven ....